Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στα IAB Hellas MiXX Awards, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής και διαδραστικής επικοινωνίας: εταιρείες επικοινωνίας (Διαφημιστικές εταιρείες, media agencies, PR agencies, creative digital agencies, affiliate specialists, search agencies, social media agencies, technology…