Κατηγορίες

1. Brand Awareness & Positioning

Έργα που αναβαθμίζουν την αντίληψη για ένα brand ή τα χαρακτηριστικά του.

2. Direct Response & Lead Generation

Έργα με σκοπό την δημιουργία άμεσης ανταπόκρισης ή πιθανών πελατών για την επίτευξη των στόχων του brand.

3. Best Brand / Product Launch

Έργα που εισάγουν στο κοινό ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.

4. Experimental & Innovative Campaign

Καμπάνιες που περιλαμβάνουν μη συμβατικές, νέες, ή καινοτόμες τεχνικές για το marketing μιας υπηρεσίας ή προϊόντος

5. Cross-Media Integration

Καμπάνιες που προβλήθηκαν ενσωματώνοντας πολλαπλές οθόνες ή πλατφόρμες, είτε αποκλειστικά ψηφιακές, είτε σε συνδυασμό και με συμβατικά Μέσα

6. Social

Ενέργειες που εκμεταλλεύονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως βασικό όχημα για την επίτευξη των στόχων επικοινωνίας του brand, επιτυγχάνοντας σημαντικό engagement του κοινού.

7.Digital Reputation  Management

Ενέργειες μέσω social media , media influencers και δημοσίων σχέσεων που υλοποιήθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον για την επίτευξη των  στόχων του brand.

8. Mobile Advertising

Βέλτιστη χρήση mobile πλατφόρμας κάθε είδους για την επικοινωνία ενός brand και τη μεγιστοποίηση του engagement με το κοινό

9. Search

Ενέργειες που χρησιμοποιούν τακτικές search marketing με υποδειγματικό τρόπο

10. Branded Content & Native Advertising

Δημιουργία αυθεντικού, ψυχαγωγικού ή ενημερωτικού περιεχομένου, που επικοινωνεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του brand, ή/και ενέργεια μάρκετινγκ που ενσωματώνεται στο σχεδιασμό και το περιβάλλον ενός διαδικτυακού Μέσου.

11. Effective Use of Data


Βέλτιστη χρήση data με πρωτότυπο ή καινοτόμο τρόπο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας μιας καμπάνιας.

12. Best original Content
 Series

Ενέργειες ανάπτυξης πρωτότυπης σειράς περιεχομένου που εξυπηρετεί τους στόχους μια εταιρείας/ διαφημιζόμενου ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί και το όραμα της συντακτικής ομάδας του ψηφιακού εκδότη.

Τοποθεσία

Ημερομηνία Τελετής Βραβείων Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019